Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Indikácie:
Indikácia s LCD- displejom s napájaním na batériu.Priame pripojenie magnetického senzoru. Možnosť montáže na pohyblivé časti strojov, bez nutnosti externého prívodu napájania.
- rozlíšenie 0,01 mm
- absolútne / prírastkové odmeriavanie
- zápis referencie
- opravný faktor (uhlové odmeriavanie)
- prepínanie jednotky odmeriavaní – inch/mm
- indikácia stavu batérie
- kompaktný dizajn
IZ16E ELGO
Indikácia s LCD- displejom, možnosť použitia viacerých typov senzorov, efektný modro podsvietený displej

- absolútne / prírastkové odmeriavanie
- zápis referencie
- opravný faktor (uhlové odmeriavanie)
- prepínanie jednotky odmeriavaní – inch/mm
- kompaktný dizajn
Z25 ELGO
Dvoj- až trojosá indikácia polohy.
Ku každej osi môže byť pripojený rotačný snímač, príp. magnetický senzor (vyhodnocovacia elektronika senzoru je zabudovaná v indikácii).
Rozsiahly softwarový balík umožňuje štandardne  mnoho funkcií, napr.:

- zápis referencie
- absolútne / prírastkové odmeriavanie
- opravný faktor
- prepínanie jednotiek odmeriavania - inch/mm
- nastaviteľné vyhodnotenie hrán signálu
- 8 vstupov umožňuje externé ovládanie jednotlivých osí
Z59 ELGO
Cenovo výhodný, kompaktný viacúčelový použiteľný ako čítač alebo indikácia polohy, možnosť použitia viacerých typov senzorov.
- nastaviteľné vyhodnotenie hrán signálu
- zmena zmyslu odmeriavania
- zálohovanie indikovanej hodnoty
- nastaviteľná pozícia desatinnej čiarky
- led displej, výška číslic 8mm
CODIX 521 KÜBLER
ALC 94  ATEK SENSOR
Univerzálna indikácia s veľkým dobre čitateľným LED displejom.
- 3 x programovateľné relé
- nastaviteľná pozícia desatinnej čiarky
- pamäť poslednej polohy pri odpojení napájania
- nastaviteľné vyhodnotenie hrán signálu
- programovateľných 11 rôznych spínacích  režimov relé
- zabudovaný zdroj pre snímač
 - napájanie 230 VAC