Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Riadenia polohy  a PLC:
- dvoj- alebo trojrýchlostné polohovanie
- absolútna miera, prírastkovo +, prírastkovo -
- programová prevádzka (P9521), prevádzka jednotlivo(P9511)
- ručné ovládanie posuvu pomocou klávesnice
- korekcia na rozmer nástroja
- čítač počtu cyklov
- eliminácia vôle
- sledovanie funkčnosti snímača polohy
- softwarové koncové body
- opravný faktor
- tolerančné okno
- nájazd do referenčného bodu
- externý štart s bezpečnostnou  funkciou
9511 ELGO - Jednoosé riadenie polohy
1.   P8511-P / P8721-P:   
s analógovým PID výstupom ą10 V a stupňovitým riadením
s tranzistorovými výstupmi
s rozhraním RS232 (variant)
so sieťovým zdrojom NG13.0 pre 230 / 115 VAC

2.   P8721-R / P8511-R:   
s relé výstupmi (prepínacími kontaktmi), bez analógového výstupu
so zabudovaným sieťovým zdrojom pre 230 / 115 VAC,
bez rozhraní RS232

- absolútna miera, prírastkovo +, prírastkovo -
- ručné ovládanie posuvu pomocou klávesnice
- korekcia na rozmer nástroja
- čítač počtu cyklov
- eliminácia vôle
- sledovanie funkčnosti snímača polohy
- opravný faktor
- tolerančné okno
- nájazd do referenčného bodu
- sledovanie koncových spínačov
- chybové hlásenia
P - 8511 / 8721 Riadenie polohy s pamäťou / bez pamäti programu
PLC Automaty Unitronics
Široká paleta možností využitia, napr. ako riadenie polohy  s možnosťou naprogramovania pre ovládanie ďalších funkcií stroja.
Využitie grafického dipleja pre zobrazenie nielen číselných hodnôt.
Umožňujú vzdialenú správu Ethernet, GSM.
Pripojenie takmer všetkých druhov snímačov a senzorov a snímačov.
Vysokorýchlostné a analógové vstupy a výstupy
Množstvo kombinácií vstupov a výstupov, ovládanie cez dotykovú obrazovku, rozšíriteľné moduly…….
Ponúkame návrh riadiaceho systému spolu s vytvorením ovládacieho programu pre Vaše stroje a montáže.

Europe-Brochure UNITRONICS

CNTA 3150/16 CNC - video