Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Snímače polohy:
Inkrementálne rotačné snímače (IRC alebo enkodéry) prevádzajú rotačný pohyb na elektrické signály pomocou foto­elektrického snímania.  Používajú sa na meranie polohy, uhla natočenia, prípadne frekvencie otáčok. Odlišujú sa prevedením púzdra, počtom výstupných impulzov na otáčku, typom výstupných  signálov.
Rotačné snímače polohy
Lineárne snímače polohy
Existuje viac typov snímačov pracujúcich na optickom alebo magnetickom princípe snímania polohy.
Optické snímače sú najčastejšie kryté v hliníkovom profile, ktorý zamedzuje prístupu nečitôt.
Magnetické snímajú pomocou magnetickej pásky a miniatúrneho snímača.
Optické snímajú pomocou prerušovania optického lúča, pohybom snímača po sklenej tabuľke.
Príklady montáže rotačných a lineárnych snímačov polohy
Rez magnetickým lineárnym snímačom polohy Atek Sensor katalog.pdf Pozrite si katalóg snímačov firmy Atek sensor