Peter Lamoš ©

Hlavná stránka

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Doraz pre pílu na rezanie oceľových roštov

Automatický doraz pre materiál po zadaní požadovaného rozmeru sa presunie na požadovanú pozíciu. Pracovník dorazí materiál a spustí rez.
- max. dĺžka 2600 mm
- rýchlosť 4 m/min
- presnosť 0,1 mm
Nožnica CNTA 16 CNC riadenie

Generálna oprava nožnice CNTA 16 s výmenou riadenia za
riadiaci CNC systém
- optické zábrany
- nové hydraulické čerpadlá
- laserová ryska
- led osvetlenie strižného priestoru
Základný prehľad snímačov

- Lineárny magnetický snímač s magnetickým krúžkom a   magnetickou páskou
- enkodér (rotačný snímač) s lankovým navijákom
- rotačný snímač s hriadeľou
- rotačný snímač s dutou hriadeľou
Orezávač hlinených predliskov

Pohon servomotorom s priamym riadením rýchlosti v závislosti od rýchlosti vstupujúceho materiálu a nastavením presnej dĺžky výstupného výrobku.