Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Kontakt:

LAMOŠ s.r.o
Ladislava Novomeského 27
97701 Brezno

Tel: +421 903 518 854

E-mail: p.lamos@lamos.sk

IČO: 36 628 786
DIČ: 2021863668
IČDPH: SK2021863668
Oznámenie o zmene právnej formy

Týmto oznamujme všetkým obchodným partnerom, že Peter Lamoš Beňovský, so sídlom Ladislava Novomeského 1236/27, 977 01  Brezno, ICO: 41 272 463, DIČ: 1047758723,
IČ DPH: SK1047758723   zmenil právnu formu predajom podniku zo samostatne zárobkovo činnej osoby na  spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom účinky zmeny právnej formy nastali dňa 13.05.2016, kedy bol vykonaný predaj podniku, ktorým neuhradené pohľadávky a záväzky prešli na preberajúcu spoločnosť

LAMOŠ s.r.o.
Ladislava Novomeského 27
977 01  Brezno
IČO: 36 628 786
DIČ: 2021863668
IČ DPH: SK2021863668
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.,  číslo účtu:     2942021138/1100
IBAN:  SK02 1100 0000 0029 4202 1138