Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

     Servis tvárniacich strojov

Úpravy nožníc CNTA.

 

Stroje bývalého výrobcu STROJÁRNE PIESOK sú známe svojou spoľahlivosťou a stabilnou konštrukciov. Okrem bežných opráv, ako napr. výmena tesniacich prvkov a hydraulických komponentov, je možné stroje modernizovať a doplniť o ďalšie funkcie. Náhradou alebo doplnením moderných prvkov sa z nich stávajú stroje konkurujúce aktuálne vyrábaným strojom.

 

1. CNC riadenie stroja – nahrádza pôvodné elektronické ovládanie stroja. Je doplnené o číslicové ovládanie polohy dorazu. Všetky funkcie a nastavenia sú prehľadne zobrazené na farebnom dotykovom displeji, ktorý zároveň slúži na zadávanie požadovaných hodnôt nastavení stroja.

2. Nové elektrické ovládacie a ochranné prvky – výmenou pôvodných elektrických komponentov sa zvyšuje spoľahlivosť a životnosť stroja. Klasické poistky a zastarané stykače sú nahradené novými a bezpečnostným normám vyhovujúcimi prvkami.

3. Hlavné a prípadne aj pomocné hydraulické čerpadlo – výmenou sa výrazne zníži hladina hluku stroja.

4. Ohrev oleja – v prípade, že stroj pracuje v nevykurovanom prostredí, je vhodné doplniť hydraulický obvod o ohrev oleja, ktorý zabezpečí správnu pracovnú teplotu oleja. Ohrev má vlastný termostat, ktorý udržuje teplotu oleja na 20 °C.

5. Automatické nastavenie medzeri medzi nožmi – je použiteľné spolu s CNC riadením. Zabezpečuje automatické nastavenie medzery medzi nožmi podľa zadanej hrúbky a tvrdosti materiálu.

6. Odklopný predný kryt – staršie stroje boli vybavené jednoduchým plechovým krytom, ktorý nevyhovuje súčasným bezpečnostným normám. Je možné nahradiť ho novým odklopným krytom, ktorý blokuje strih pri otvorení a dovoľuje dobrú manipuláciu s drobným materiálom.

7. Optická bezpečnostná zábrana – nahrádza predný kryt a dovoľuje úplne voľný prístup k pracovnej časti stroja.

8. LED osvetlenie strižnej plochy stroja – nahrádza pôvodné žiarovkové osvetlenie a súvisle osvetľuje celú strižnú plochu.

9. Laserová ryska – pre jednoduchšie strihanie podľa značiek na materiáli. Vytvára laserovú čiaru na strihanom materiáli označujúcu miesto strihu.

10. Optická zadná zábrana – sníma vstup druhej osoby do zadného pracovného priestoru stroja, čím zvyšuje bezpečnosť stroja podľa aktuálnych bezpečnostných predpisov.