Peter Lamoš ©

Hlavná stránka Hlavná stránka Servis Odmeriavania Na stiahnutie Galéria Kontakt

Hlavná stránka | Servis |Stroje v ponuke | Odmeriavania| Indikácie | Riadenia/PLC | Optozábrany

Snímače polohy | Na stiahnutie | Kontakt |

Použitie digitálneho odmeriavania/ riadenia

- zvyšuje produktivitu
- zvyšuje kvalitu výrobku
- zjednodušuje obsluhu
- skracuje prípravu
- znižuje počet nepodarkov
- šetrí energiu
- automatizuje časť výrobného procesu v prípade použitia riadiaceho systému
Použitie odmeriavania výrazne kompenzuje nedostatky starších strojov, (vôle v pohybových ústrojenstvách), a tým umožňuje výrobu presnejších výrobkov.Ponúkame systémy  pracujúce  pomocou inkrementálnych rotačných
snímačov a lineárnych magnetických alebo optických snímačov.

Inkrementálne rotačné snímače- pracujú na princípe prerušovania svetelného toku pomocou otáčajúcej sa matrice. Snímače bezkontaktne generujú elektrické impulzy, ktoré sa ďalej spracúvajú v digitálnych zobrazovacích jednotkách. Snímač generuje dva výstupné signály, ktoré sú fázovo posunuté, na základe čoho zobrazovač rozlišuje smer otáčania snímača. Počet impulzov na otáčku určuje počet otvorov v  matrici.

Lineárne magnetické snímače- snímajú bezkontaktne striedajúce sa  magnetické pole magnetického pásiku a generujú podobne ako rotačné dva výstupné signály s fázovým posunom.

Lineárne optické snímače - snímajú polohu pomocou optických snímačov, ktorých svetelný tok je prerušovaný pomocou skleného pásika s naparenou nepriehľadnou vrstvou.
Príklady použitia odmeriavaniaFrézy, sústruhy, vŕtačky a ďalšie obrábacie stroje.
Meranie osí X, Y, Z, prípadne ďalších.
Zobrazenie otáčok. Typy snímačov sa môžu kombinovať.


Nožnice, lisy, ohýbačky, zakružovačky
Meranie polohy dorazu, uhla strihu, strižnej
vôle, uhla ohybu, počtu strihov alebo ohybov, prestavenia
piestov, valcov.
Píly na kov aj drevo

Meranie rozmeru deleného materiálu, uhla
rezu, počtu kusov, otáčok resp. rýchlosti
rezného nástroja.